Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Je betaalt contributie voor één jaar vooruit; opzeggen kan per kwartaal met een opzegtermijn van een maand. Bij tussentijdse opzegging wordt een deel van de contributie (de basiscontributie van € 30) niet gerestitueerd; het restant wordt tijdsgelang gerestitueerd.

Voor de betaling van de contributie maken wij gebruik van automatische incasso.

Bij een volledig lidmaatschap ontvang je een loopshirt van Dolichos!

Eenmalige inschrijfkosten € 25,00
Volledig lidmaatschap senioren€ 160,00 per jaar
Volledig lidmaatschap junioren€ 115,00 per jaar
Wedstrijdlicentie senioren€ 23,20
Wedstrijdlicentie junioren€ 14,50

Het is mogelijk op een persoonlijk schema te trainen. De kosten hiervoor zijn €15,00 per 4 weken. De opbrengst van deze schema’s komt ten goede aan het ondersteuningsfonds voor topsporters.ons